Last ned SUJOs prosjekter her: Prosjekter

Download SUJO's projects here: Projects

Avisa Nordhordland

Det siste året har Avisa Nordhordland jobbet med to graveprosjekt. Det ene handler om habilitet og varsling i kommunen. Det andre tar for seg læreres stillingsvern. Lærerne mener de i ytterste konsekvens risikerer å stå uten stillingsvern, og at skoleledelse og kommuneledelse tolker lovverket feil.

Sakene er gjort med støtte fra og i samarbeid med Senter for Undersøkende Journalistikk ved Universitetet i Bergen. 

Les de første artiklene i artikkelseriene her (bak betalingsmur):

Avsløringar i ny rapport: Prisen blei tidobla og prosjektleiar var også inhabil

I 28 år var han lærar på ungdomsskulen: Så blei han skulda for vald mot elev

Les mer her

Fagbladet

I flere måneder har Fagbladet gransket pengebruken til norske barnehager. Resultatet er databasen «Barnehagesjekken». For første gang kan alle nå søke og finne detaljerte tall om pengebruken til samtlige private og mange offentlige barnehager. Fagbladet har fått innsyn i regnskapstall til alle norske private barnehager og de kommunale som har svart på Fagbladets spørreundersøkelse, til sammen 3041 private barnehager og 30 prosent av de 2689 offentlig eide barnehagene.

I flere måneder har Fagbladet gransket pengebruken til norske barnehager.

Les sakene herKlikk deg inn her for å sjekke «din» barnehage»

Hufvudstadsbladet

Journalist Wilhelm Kvist i Finlands største svenskspråklige avis har gransket kjønnsbalansen for dirigenter av alle symfonikonserter i landet. Kvist samlet et stort datamateriale, 12.000 konserter over 10 år, og fant at 93,3 prosent av alle konserter ble dirigert av mannlige dirigenter. Undersøkelsen resulterte i en rekke artikler i avisen høsten 2020 og skapte stor debatt. Dette er SUJOs første internasjonale samarbeid.

Les sakene herLes Journalisten-intervjuet med SUJOs senterleder Per Christian Magnus her.

Dagen

Norske jøder måtte betale flere årslønner for å få hjelp til å flykte til Sverige under andre verdenskrig. I en artikkelserie i Dagen i juni 2020 kommer det frem hittil ukjente opplysninger om pengesummene mange måtte betale sine hjelpere for å komme seg unna arrestasjon og deportasjon. Gjennom innsyn i dokumenter, gjennomgang av korrespondanse og vitneutsagn, samt informasjon fra kilder som tidligere aldri har uttalt seg, dokumenterer journalist Johanna Magdalena Husebye en kommersialisering av norske jødetransporter under krigen.

Les sakene herLes gjerne også sjefredaktør Vebjørn Selbekk sin kommentar om hvorfor Dagen valgte å skrive om tematikken. 

Filter Nyheter

I mars 2020 lyste SUJO ut et gravestipend om koronapandemien. SUJO tilbød reportasjeledelse og 50.000 kroner til et undersøkende journalistisk prosjekt om koronaviruset. Flere gode søknader kom inn, og Filter Nyheter fikk stipendet. Dette resulterte i flere artikler om adgang til og handel med smittevernutstyr til norske kommuner i starten av koronapandemien. Journalister var Jonas Skybakmoen og Tora Lind Berg.

Les sakene her

Firda: Kva no, handelsbyen Førde?

Førde er blitt kalla noregsmeister i handel, med ein omsetnad som tilsvarar ein by med det dobbelte av Førde sitt innbyggjartal. Firda var på nyåret i gang med eit undersøkande prosjekt om Førde som handelsby, i samarbeid med SUJO. Før koronakrisa trefte var netthandelen de store utfordringa. I mars søkte Firda om midlar frå Fritt Ord til å utvide prosjektet, og sjå på korleis Førde vil takle koronakrisa og etterverknadene av den. Koronakrisa vil truleg treffe Førde hardt, sidan varehandel er nest største næringsveg. Gjennom året vil Firda, i samarbeid med SUJO, følgje næringslivet tett, gjennom nyheitsartiklar, reportasjar og innlegg frå lesarar. Målet er å vise konsekvensane av koronakrisa, etterverknadene av den og utfordringane handelsbyen står i.

Reportasjeleder for prosjektet var SUJOs Kristine Holmelid.

Les sakene her

Utviklingsredaktør Marie Havnen om samarbeidet med SUJO

Endeleg er prosjektet om handelsbyen Førde i gang. Vi har fått veldig god hjelp frå Kristine og Per Christian (SUJO) til å forme prosjektet. Både til å utvikle ideane våre, men vel så viktig i jobben med å sette grenser, slik at prosjektet blir realistisk å gjennomføre. Det er spesielt nyttig at nokon med litt avstand til problemstillingane stiller spørsmål ved ideane våre og utfordrar oss til å jobbe på nye måtar. Vi gler oss til å halde fram med serien, og til å sjå kva vi kan få til i løpet av året, sier utviklingsredaktør i Firda, Marie Havnen.

Journalist Ivar Myklebust Longvastøl om samarbeidet med SUJO

– Samarbeidet har vore nyttig og inspirerande på den måten at rettleiarane Kristine Holmelid og Per Christian Magnus har hjelpt Firda å strukturere arbeidet, og dessutan synleggjere ulike val for konkrete saker/reportasjar, sier journalist i Firda, Ivar Myklebust Longvastøl.

Rus & Samfunn

Regjeringens store opptrappingsplan – å bruke 2, 4 milliarder ekstra på rusfeltet – er inne i sitt siste år.  Nettmagasinet Rus & Samfunn ønsket å ettergå hva pengene ble brukt til. Nær to milliarder kroner av midlene er gitt til kommunene for å trappe opp innsatsen på rusfeltet, så vi ville særlig undersøke om pengene er brukt til en reell opptrapping, forteller Berit Simenstad, redaktør i Rus & Samfunn. Hun er svært takknemlig for at SUJO kunne bidra til å realisere prosjektet.

For et lite nettmagasin som Rus & Samfunn har det vært helt avgjørende å få inn den kompetansen som SUJO besitter, sier Simenstad.

Det ble også inngått et samarbeid med Kommunal Rapport om å lage artikkelserien. Det er allerede publisert flere artikler i papirutgaven til Kommunal Rapport og i Rus & Samfunn, og det vil komme flere saker utover i mars. Frilansjournalist Laila Borge ble knyttet til prosjektet helt fra starten. Hun mener medvirkningen fra SUJO har hatt stor betydning for arbeidet.

– SUJOs reportasjeleder har fulgt prosjektet tett og stilt mange kritiske spørsmål underveis. Det gir en betryggende kvalitetssikring av prosjektet. Jeg har også vært så heldig å få kontorplass hos SUJO på Media City mens jeg har jobbet med dette, så for meg har dette vært både sosialt og lærerikt, sier Borge.

Les sakene her
Rus og SamfunnRus og Samfunn

Dagen

Med støtte fra Fritt Ord og SUJO har avisen Dagen kartlagt kristen-Norge gjennom en stor spørreundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert i en serie med artikler over flere uker.

Dagen har også hatt et samarbeid med TV 2. Saken til TV 2 kan du lese her.

Kristine Holmelid var reportasjeleder for prosjektet.

Les saken her

 

 

BT

"Historier om fattigdom" er et samarbeid med Bergens Tidende (BT) og SUJO.

BT publiserte den første av en rekke artikler fredag 6. desember 2019 hvor de satte søkelyset på hvordan det er å være fattig i verdens rikeste land.

Kristine Holmelid var reportasjeleder for prosjektet.

Liv Skotheim, Kjetil Gillesvik og Kjersti Mjør var ansvarlige for prosjektet i BT. 

Les saken her

 

 

Dølen

Sammen med Dølen har vi arbeidet med et større graveprosjekt om høyfjellshotellet Rondablikk. 

Spesielt med prosjektet er at det er et samarbeid mellom Dølen, SUJO og NRK. 

Redaktør i Dølen under prosjektet var Tone Sidsel Sandnen. Tone uttalte i medier24 at samarbeidet mellom Dølen, SUJO og NRK har hevet nivået på journalistikken.

Prosjektet er gjort med støtte fra Fritt Ord og Landslaget for lokalaviser var med underveis med hjelp og motivasjon.

Dølen er lokalavis for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune i Gudbrandsdalen.

+ Les saken her

TV 2

I samarbeid med TV 2 har vi startet et større graveprosjekt om vindkraft.

TV 2 publiserte saken Vindparadiset søndag 24. november 2019. Den var også hovedsak i 21-nyhetene samme dag.

Les saken her

 

 

Dagbladet og Robert Nedrejord

Robert Nedrejord er masterstudent på masterprogram i undersøkende journalistikk. Han er en av fire masterstudenter som startet på studiet da det ble åpnet i 2017.

Robert Nedrejord har spesialisert seg på datajournalistikk. Masterprosjektet, som er et samarbeid med Dagbladet, ser på pengebruk blant norske toppledere i offentlig sektor.

Les mer om våre masterstudenter og vårt masterprogram i undersøkende journalistikk.

Les de øvrige artiklene i serien her:

Avviser unødig pengebruk

Lovstridig hemmelighold om sparket rådmann

Les saken her

NRK og Paul André Sommerfeldt

Paul André Sommerfeldt er en av de første masterstudentene som er uteksaminert fra masterprogram i undersøkende journalistikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tirsdag 3. september 2019 publiserte han første sak i masterprosjektet sitt i NRK om overmedisinering i sykehjemstjenesten.

Les mer om våre masterstudenter og vårt masterprogram i undersøkende journalistikk her.

Les saken her

 

 

BA og Katrine Mjelde 

Masterstudent i undersøkende journalistikk, Katrine Mjelde, har i omlag ett år arbeidet med et større graveprosjekt innen eiendomsbransjen i Bergen som del av sin masteroppgave. Lørdag 31. august 2019 ble den første saken "Utbyggerne som forsvant" publisert i Bergensavisen (BA).

+ Les saken her

Johanna Husebye, 
VG

Det siste året har masterstudent Johanna Magdalena Husebye jobbet med temaet selvmord blant eldre. Lørdag 11. mai ble første del av masterprosjektet hennes i undersøkende journalistikk publisert i VG. Søndag 12. mai ble den andre saken publisert.

Under prosjektet har Johanna Husebye jobbet tett med VGs dagsordenredaksjon.

Her kan du lese den første og andre saken til Johanna Husebye.

Du kan lese mer om våre masterstudenter her.

Les saken her

 

 

Aftenposten Innsikt

Frilansjournalist Laila Borge har i samarbeid med SUJO arbeidet med et større graveprosjekt om vannkraft for Aftenposten Innsikt.

"Kampen om dråpene: Mest mulig vannkraft eller vern av natur?" ble publisert i den 5. utgaven av Aftenposten Innsikt i mai 2019 og på aftenposten.no. Saken tar opp aktuelle problemstillinger i en tid hvor NVE skal vurdere å pålegge krav til miljøforbedringer hos flere vannkraftverk.

I arbeidet med graveprosjektet har Laila Borge hatt en fast plass i SUJO sine lokaler i Media City Bergen. Her hospiterte hun i om lag to måneder.

Per Christian Magnus var reportasjeleder på prosjektet.

Les saken her

Laila Borge om samarbeidet med SUJO

 Som frilanser kan det være vanskelig å sette av nok tid og ressurser til større prosjekter. Den økonomiske støtten fra SUJO var avgjørende for at dette prosjektet ble realisert. Mens jeg jobbet med prosjektet fikk jeg dessuten fast kontorplass i SUJOs lokaler, i et inspirerende miljø med andre journalister og studenter som jobber med graveprosjekter. Der fikk jeg jevnlig oppfølging og faglige innspill. Jeg fikk også god hjelp til å systematisere arbeidet, kvalitetssikre innholdet og kna teksten. Jeg har allerede anbefalt SUJO til andre frilansere med ideer til gode graveprosjekter, og jeg håper flere benytter sjansen til å realisere ideene sine.

Dagen

"Varslene som slår sprekker i menighetsfamilien" er en sak som ble gjort av Dagen i samarbeid med SUJO. Saken omhandler en pastor i Hillsong Norway som har fått en rekke varsler mot seg for sin tøffe lederstil og menigheten som har måtte betale for det. 

Saken ble publisert i to deler. Den første delen av saken var i april den 5. mest leste saken på dagen.no i 2019. Den fikk 12 457 sidevisninger. Totalt sett fikk de to sakene nesten 20 000 lesere, og ble med det den nest mest leste saken på dagen.no i år. Den solgte også flere nye abonnenter.

Kristine Holmelid var reportasjeleder for prosjektet.

Redaktør i Dagen var Astrid Dalehaug Norheim.

+ Les saken her

 

 

Kvinnheringen

Kvinnheringen, med journalist Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand i spissen, mottok stipend og støtte for å gjøre et graveprosjekt på Folgefonnsenteret i Rosendal som har slitt med lave besøkstall. I løpet av prosjektet gjorde Karen Anna Kleppe og Trude Aarsand et omfattende innsynsarbeid hvor de gikk gjennom hundrevis av sakspapirer, e-poster og interne styredokumenter. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere på prosjektet.

Kvinnheringens redaktør under prosjektet var Tomas Bruvik.

Les sakene her

Thomas Bruvik om samarbeidet med SUJO

 For oss var det heilt avgjerande å ha Sujo med på laget. Utan dei hadde vi famla mykje meir i blinde, og kome med langt mindre spissa saker. Dei gjorde og at vi var heilt trygge på at alt i sakene var korrekt og etteretteleg. Vi kjem garantert til å spørja om hjelp igjen når vi skal trø i gang med neste prosjekt. 

Avisa Nordland

Sammen med journalist Siri Gulliksen, Alexander Kjønsø Karlsen, Anders Bergundhaugen og fotograf Tom Melby i Avisa Nordland arbeidet SUJO med saken om Mia; en 23 år gammel kvinne som er for syk for fengsel, men for frisk for psykiatrien, og dermed faller mellom to stoler.

Den første reportasjen om Mia dekket 44 sider i Avisa Nordland sin lørdagsutgave av Endelig Helg den 23. februar 2019. Saken har i tillegg fått nasjonal oppmerksomhet ved at den ble tatt tak i på Stortinget og det ble rettet spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvorvidt hjelpen Mia har fått har vært tilstrekkelig (les her).

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere på prosjektet.

Lesere av historien om Mia

Avisa Nordlands historie om Mia (kapittel 1-10) ble også publisert av andre aviser i Amedia-konsernet. Tallene under viser lesere og lesetid for hele konsernet:

  • Antall nettlesere på utgaven: 66 328
  • Snittlesetid per nettleser: 8 minutter og 59 sekunder

 

+ Les sakene her

Alexander Kjønsø Karlsen om samarbeidet med SUJO

 Samarbeidet med SUJO har vært svært viktig for oss. Saken ville nok ha blitt publisert uansett, men produktet ville på langt nær blitt like bra uten innspill og støtte fra Kristine og Per Christian. Vi satt på alt av dokumentasjon selv da vi tok kontakt med SUJO. Hjelpen med å konkretisere problemstillinger, identifisere viktige kilder og strukturering av arbeidet, har bidratt til at arbeidet har gått enklere. 

— Det å ha dyktige støttespillere man kan "kaste ball" med underveis, og som kan se på sakene litt mer distansert enn hva vi klarer selv har også vært til god hjelp. Selv om samarbeidet har ført til at vi har "kastet" en rekke utkast til saken, ville vi ikke vært rundene for uten. Vi er selv svært fornøyd med sluttproduktet som har bidratt til å rette søkelys på et system som ikke klarer å ivareta alle. 

— Tilbudet fra SUJO er en enestående mulighet for mindre mediebedrifter til å kunne ta fatt på større prosjekter.  Det er bare å erkjenne at ikke alle sitter på den nødvendige kompetansen man trenger for å begynne på et større sakskompleks. Og her kan SUJO virkelig bidra med viktig kompetanse, erfaring og økonomisk støtte for å få landet prosjektene. Alt dette har vært viktig for oss. Vi har lært svært mye av samarbeidet, og vi vil påstå at kunnskapene vi nå sitter på gjør oss til bedre journalister. Kompetansen er også delt på flere i redaksjonen, og vi håper at vårt samarbeid med SUJO bidrar til at også andre ser mulighetene som ligger i et samarbeid.

Raumnes

Sammen med journalist i lokalavisen Raumnes, Thomas Frigård, har vi avdekket at det er gitt strafferabatt i omtrent halvparten av 699 dommer i en treårsperiode på grunn av for lang saksbehandlingstid.

Saken fikk nasjonal oppmerksomhet da den ble sendt på Dagsrevyen på NRK søndag 27.01.19, samt publisert på NRK.no.

Graveprosjektet er muliggjort med stipend og støtte fra SUJO, samt økonomisk støtte fra Fritt Ord. 

SUJOs Per Christian Magnus og Kristine Holmelid var reportasjeledere for prosjektet. Ellen Borge Kristoffersen i NRK og Bjarne Kvam i HLT advokatfirma AS bidro også til prosjektet som eksperter i sine respektive fagfelt. 

Les saken her

Thomas Frigård om samarbeidet med SUJO

  Jeg er veldig godt fornøyd med støtten jeg har fått. Ekspertisen SUJO kan by på er en enestående mulighet for lokalaviser til å styrke sin kompetanse i undersøkende journalistikk. Jeg anbefaler alle lokalaviser med et graveprosjekt å søke hospitering hos SUJO. Kompetansen man tar med seg tilbake til redaksjonen kan deles, og på denne måten bidrar man til å heve den journalistiske kvaliteten på produktet man gir leserne.

Saltenposten 

Ringvirkningene av fiskeoppdrett er et pågående graveprosjekt i samarbeid med Saltenposten.

Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon.

SUJO er medlem av

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram